Rose Spirit Medicine - Healing power within


MY BACKGROUND

 "Never ever, NEVER(!), let anybody kill your vibe 
or dim your light. 
Because that is who you truly are!
Fight for you!
(Lene Rose)

 
Lene Rose"When you arrive at the end of the familiar light,
and its time to take a step into the dark, unknown,
one of two scenarios will happen;
You will either get a solid ground to stand on,
or you will learn to fly"


My sweet little, brave robin-baby Pearl, that I was lucky enough to learn to fly, after falling out of his nest, hurt and with severe fever left to die<3

I am a childlike, lover of life, organic living mum.
I have lived through 44 memorable summers, have been a therapist for 20 years, and have been educated in both the traditional healthcare system and in the holistic, natural world.

Compassion, love, justice, healthy boundaries, sacred trust and truth are the 6 solid rocks I live by ,and they are also mirrored in my work.

I paint, write song lyrics, poems, life-philosophical fairytales and love to get lost in nature shooting pictures of our beautiful Mother Earth. I played soccer for 12 years. Have personal experience with magical, natural birth, organic lifestyle for 19 years, and to work through and raise from dark-heavy, traumatic, soul-shaking, heartbreaking life-crises. 

There is a native american saying: "If your never have tears in your eyes, there will never be a rainbow in your soul...."

Education

Physical Therapist, official certified (Høgskolen i Oslo), 4 years 
Nutritionist (Institutt Optimal Næring Danmark), 3 years
Master Herbalist Certification Program- ongoing 2,5 years

Mentorship

Sacred Plant Spirit Medicine Mentorship Program- 7 months
Shamanic Practitioner Mentorship - 12 mnd

Shorter education and courses:

The wisewoman path -woman as healer - 12 months
 Magical Plant Spirit Herbalism - 9 months
 Intuitive Plant Spirit Medicine/Shamanism - 12 weeks
 Wildcraftig & botany - 12 weeks
Teaching of Grandmothers - Land Honoring Practices - 8 weeks
Healing Core-trauma with the white wolf - 9 weeks
Healing With the Ocean/Sea-magic- 8 weeks
Plantmagic of the moon - 8 weeks
Incan Shamanism - Seven Foundation Certification - 7 weeks
Shamanic Herbalism; Pathway One  - 7 weeks
Shamanic Herbalism; Pathway Two - 7 weeks
 The feminine way of plant medicine - 7 weeks
Understanding plants; What a plant know - 7 weeks
Awaken your rythm - healing through drumming - 7 weeks
Chakradance to change your life - 7 weeks
Aboriginal Selfhealing - 7 weeks
Heal into love/chakrahealing - 7 weeks
 Sertifisert Flower Therapy Healer - 7 weeks 
Drum Healing - 6 weeks
Have you asked the trees? Shamanic three medicine - 5 weeks
Wild Soul Woman - initiation and journeying into 
the heart of your untamed self - 5 weeks
Herbal Medicine Making - 5 weeks
Connecting with the fairy Realm - 5 weeks
Spirit Guide Coach - 5 weeks
Sertifisert i Shamanic Healing av International Alliance of holistic therapies - 150 hours
Flower and vibrational essence practitioner, 150 hours
Shamanic Energy Medicine - 3 weeks
Antistress-therapy/massage, 1 week intensive
Lymphatic drenage, 1 week instensive 
.
Weekendcourses:

Certified Baby Massage Instructor
Certified Shamanic Coach
Alchemical Chocolate (TM) Practitioner
Certified Natural Musician Set 1
Certified in Edible Flowers Herbalism
 Certified Crystal healer practitioner  International Association of therapists
Certified in Rose-healing Alchemy
Forest-Bathing
Awaken Your inner Shaman
 Communication with animals and nature
Vision Quest through luminous shamanic dreaming
Shamanic journey - a way to inner wholeness
 Become a bridge between the worlds
Royal hummingbird Medicine
Create a butterfly garden
Fairy Tree Spirits/Faery Flora Empowerment
Green triology
Herbalism; identify and harvest medicinal plants
Plant Spirit Medicine for healing trauma
Herbs for personal power
Cherokee Medicine
Chakradance and meditation for spiritual freedom
Flower reading
Herbs for the heartgate
 Energy healer training 1 & 2
 Chakrahealing with essential oils and ritual
Chakrahealing Masterclass
 Crystalhealing and chakra
Vitamin/Mineral-therapy and  Hairmineralanalysis
 Indisk Ayurvedic medicine
Bach Flower Essence Medicine
Herbal Therapy
 Triggerpoints and Stretching
 Active Back - Shool
 Physical Therapy after breastcancer-operation
Burn-out; the way back
Spa Pedicure
and many more....

Jeg har 16 års erfaring fra egen klinikk med fysioterapi, naturterapi og trening (aerobic, styrke og yoga). 2 års erfaring fra sykehus og kommunehelsetjeneste med nevrologi/slagrammede, ortopedisk/kirurgisk avdeling, hjerte/lungeproblematikk, psykomotorisk fysioterapi, ergonomi, belastningslidelser, barselgrupper, motorisk utvikling hos spedbarn og barnehage-/skolebarn, funksjonshemmede barn/unge, amputasjoner, brystkreftopererte, spiseforstyrrelser og overgrep. Tidligere instruktør i hjerte- og lungeforeningen.
 
Har vært Frilans kursholder i motivasjon, helse og trening for bl.a Aetat ”Tilbake i arbeid”, NVH Konsult. 3,5 år deltidsmedarbeider i helsekostbutikk, 6,5 år fulltid som butikkselger av økologisk mat, 1 år fulltid som sekretær, 3 år deltid som sekretær i butikkutvikling og 4 år deltidsmedarbeider i interiørbutikk.
Vaskejobber og lagerarbeid.
 

”  It takes courage to grow up and become who your truly, deeply are!"
(E.E Cummings)
 


*
” Sunnhet er vår fødselsrett.
Det er den fullkomne forening
mellom sjel, sinn og kropp.
Det er ikke et uoppnåelig ideal,
men noe så enkelt å naturlig
at mange av oss har oversett det.”
(Dr. Edward Bach)
 
 
Nothing is impossible. The word itself says
 "I am possible"!
Like Walt Disney, I am also a true believer of that our deepest, true and real good wishes and dreams can come true, if we only are brave enough to chase them. Nelson Mandela once said; "Its not the darkness in us we fear, it is the light!"
 Why shouldnt we all sparkle?

*
Let Your Soul Shine!!!!!


"For those who travel for love, 1000 miles are not longer than one..."
(Japanese saying)


"One rose can make a garden!"


Et verdig liv

Når ingen ser deg,
se innover i deg selv.

 Når ingen hører deg,
lytt til din egen indre stemme.

Når ingen tror på deg,
tro på deg selv.

Når andre ler av deg,
smil innvendig
over deres umodenhet og manglende selvinnsikt.

Når ingen kjemper for deg,
finn din egen styrke
og du vil finne en tillit, trygghet og kjærlighet
som er så stor at den er ordløs....

Du vil forstå at du har fredfulle og kraftfulle engler i ryggen,
som støtter deg, bærer deg og hjelper deg
med å reparere din egne vinger
så du kan fly igjen.

EKTE frihet, og verdighet, kommer INNENFRA,
når du er i kontakt med og utstråler
hvem du EGENTLIG er.........

(Lene Rose, Copyright)*
"Livet er på mange måter som leire......
Vi får alle utdelt en bit, en liten leirklump,
og så er det opp til deg selv om du ønsker å kaste den,
tråkke på den, irritere deg over den, være frustrert over den,
ikke se noen verdi i den......
Eller du kan ta leirklumpen kjærlighetsfylt i hendene dine,
puste den inn, lytte til den, smake på den, kjærtegne den, utforske den,
og skape noe vakkert som du kan være stolt av.....
Ditt liv - i dine hender. Omfavn det!
Form det etter dine drømmer. Lev det!
Du er kunstneren i ditt eget liv.....
Våg å gå dine egne veier....

Å gå gjennom livet på en slik måte
at når du snur deg og ser tilbake,
kan være skikkelig stolt av de fotsporene du har etterlatt deg....
fordi du har våget å være deg selv og vært tro mot hjertet ditt!"

(Lene Rose, Copyright)

*

Disclaimer: Husk at alle er ansvarlig for egen helse, egen kropp og egne helsevalg. Informasjonen på disse sidene er kun ment å inspirere og informere om mine behandlingsformer og min reise i naturmedisinens verden, mine erfaringer og min visdom og kunnskap om kropp, sjel, sinn og helse. Dette er ikke ment å være erstatning for noen annen behandling eller rådgivning/konultasjon fra verken konvensjonell medisin/helsevesen eller andre holistiske- og  naturterapeutiske retninger. Ingen har lov å garantere et annet menneske helbredelse eller å love at den behandling en tilbyr vil virke eller at det er den eneste rette metode, det har heller ikke jeg lov til Det som er sant og rett for meg trenger ikke være sant og rett for deg!