Rose Spirit Medicine - Healing power within


Krystall - healing
- stenenes kraftfulle magi
på kropp og sjel -
 "The crystals we are drawn to are usually
the crystals that we need for healing!"

I krystall-terapi-behandling legger jeg krystaller på og rundt kroppen i ulike mønster, alt etter symptomer og behov. Krystallene kan legges i fastsatte eller intuitive mønstre, og ulike krystaller velges ut fra den enkeltes situasjon. Healing med krystaller er en energibasert, holistisk, non-invasiv tilnærming for å søke å rette opp ubalanser og løse opp blokkeringer i både den fysiske kroppen og energikroppen vår. Krystallterapi er svært avslappende, og mange sovner underveis i behandlingen.Krystaller er magiske skapninger fulle av energi og masse sjel. De absorberer, fokuserer, dirigerer, avgifter, endrer og utsondrer energi etter hvert som de samhandler med de elektromagnetiske kreftene og det subtile menneskelige og miljømessige energifeltet.


"You have placed many crystals on your path
to mark your way.
When you run across them,
they vibrate of home and you feel tremendous joy.
Find this joy and follow your heart,
for it will lead you to the middle of your path
of least resistance."
Steve Rother"Crystals are living beings
at the beginning of creation."
Nikola Tesla